RSS

Tin tức

Ngày 12/07/2018, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH huyện M'DRĂK tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn huyện.  Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.
Ngày 15/05/2018, H2SOFT phối hợp với Phòng Tư Pháp huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý công chứng chứng thực (CCCT.H2S) cho các xã , thị trấn trên địa bàn huyện .
Ngày 17/04/2018 Cty TNHH Phần Mềm H2SOFT chuyển giao và hướng dẫn thành công hệ Thống Một cửa điện tử - Phần hệ Quản lý Đăng ký kinh doanh cho Phòng TC-KH Huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa
Ngày 22/03/2018, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH TP Buôn Ma Thuột tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố.  Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.
Ngày 13/10/2017 Cty TNHH Phần Mềm H2SOFT chuyển giao và hướng dẫn thành công hệ Thống Một cửa điện tử - Phần hệ Quản lý Đăng ký kinh doanh cho Phòng TC-KH Huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa
Ngày 20/04/2017 H2SOFT đã phối hợp cùng Thanh tra huyện Sơn Hòa tập huấn và triển khai giải pháp quản lý tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho các đơn vị trên địa bàn toàn huyện Sơn Hòa
Ngày 14/07/2017 H2SOFT đã phối hợp cùng VP HĐND&UBND huyện Krông Búk tập huấn và triển khai giải pháp quản lý tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho 22 đơn vị trên địa bàn toàn huyện
Ngày 26/05/2017 Tại Phòng GD-ĐT huyện Eah'leo H2SOFT đã tập huấn và chuyển giao thành công phần mềm Soạn giảng giáo án điện tử cho các trường học trực thuộc Phòng GD-ĐT
Ngày 24/04/2017 H2SOFT đã phối hợp với phòng Nội Vụ huyện Tuy An triển khai giải pháp Quản lý Hồ Sơ Nhân Sự CCVC cho các đơn vị trên địa bàn huyện
Ngày 21/04/2017 Cty H2SOFT đã phối hợp triển khai phần mềm Quản lý tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho các xã, thị trấn và phòng ban trên địa bàn huyện Sơn Hòa - tỉnh Phú Yên.