TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI TỐ CÁO TẠI HUYỆN TUY AN - TỈNH PHÚ YÊN

Tháng Tám 11, 2018

Ngày 08/11/2018, VP HĐND và UBND huyện Tuy An -   tỉnh Phú Yên  phối hợp với Công ty TNHH phần mềm H2SOFT tổ chức Lớp tập huấn phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho các cán bộ công chức trực tiếp xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Việc áp dụng phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thông qua ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã là thực sự cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu về công tác Tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được khoa học, dễ kiểm tra, dễ tổng hợp báo cáo sẽ giúp Lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã nắm bắt kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan.

 

Bên cạnh đó phần mềm Quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hỗ trợ các đơn vị quản lý, tra cứu, tổng hợp các thông tin về tiếp dân, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, là công cụ hiệu quả, giúp người quản lý tiếp dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo dõi, thụ lý vụ việc, xác minh vụ việc, từ đó báo cáo để giải quyết vụ việc một cách nhanh nhất. Khắc phục được tình trạng đơn thư trùng lắp, kéo dài.

Tại lớp tập huấn các cán bộ đã được nghe giới thiệu về phần mềmQuản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với chức năng và các tiện ích. Đồng thời được hướng dẫn cụ thể về quy trình, chức năng, cách sử dụng phần mềm và giải đáp những thắc mắc, những vấn đề gặp khó trong quá trình thực hiện.

Để lại bình luận của bạn