Sản phẩm gán với tag 'h2soft'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (H2S)

Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT là thiết bị có khả năng kết nối đến hệ thống máy chủ phần mềm quản lý tập trung truyền thanh ứng dụng CNTT-VT để nhận tín hiện truyền thanh số thông qua môi trường Internet. Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT chịu sự quản lý tập trung từ phần mềm quản lý truyền thanh ứng dụng CNTT-VT. Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT được chung tôi thiết kế và sản xuất dựa trên các quy định, hướng dẫn về hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT của nhà nước (Thông tư 39/2020/TT-BTTTT và Công văn 1273/BTTTT-TTCS). Cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT có các tính năng chính sau: Thu và phát thứ tự các nội dung thông báo của các cấp chính quyền cơ sở bao gồm 3 cấp (Cấp tỉnh/cấp huyện/cấp xã); Gửi thông tin trạng thái hoạt động lên hệ thống phần mềm quản lý; Phát tin tự động theo lịch cài đặt sẵn: theo ngày, giờ định sẵn, lặp lại hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng các bản tin thông báo của các chính quyền đến các tổ dân phố khu dân cư; Điều khiển cập nhật phần mềm từ xa thông qua hệ thống phần mềm quản lý tập trung;.
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Giải pháp Hệ thống Truyền thanh kỹ thuật số (H2S.IPFM)

Hệ thống Truyền thanh kỹ thuật số là một giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông hiện đại của Công ty Cổ phần công nghệ H2SOFT đáp ứng đầu đủ các yêu cầu được quy định theo Thông tư số 39/2020/TTBTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT dành để truyền thông, truyền tải tin tức (tin tức thường và tin tức truyền thanh) của các cấp chính quyền và người dân dựa trên hạ tầng truyền dẫn mạng 3G/4G/Wifi/Ethernet/FM đáp ứng nghiệp vụ thông tin cơ sở và phù hợp các yêu cầu trong thời đại mới.
Gọi 090-515-0040 để báo giá