Sản phẩm gán với tag 'ioc'

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Giải pháp Hệ thống Truyền thanh kỹ thuật số (H2S.IPFM)

Hệ thống Truyền thanh kỹ thuật số là một giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông hiện đại của Công ty Cổ phần công nghệ H2SOFT đáp ứng đầu đủ các yêu cầu được quy định theo Thông tư số 39/2020/TTBTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT-VT dành để truyền thông, truyền tải tin tức (tin tức thường và tin tức truyền thanh) của các cấp chính quyền và người dân dựa trên hạ tầng truyền dẫn mạng 3G/4G/Wifi/Ethernet/FM đáp ứng nghiệp vụ thông tin cơ sở và phù hợp các yêu cầu trong thời đại mới.
Gọi 090-515-0040 để báo giá