SẢN PHẨM

Các ứng dụng, sản phẩm, giải pháp H2SOFT cung cấp

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN

Đối tượng khách hàng - Công an các cấp (tỉnh, huyện, xã, KCN…) - Các cơ quan quản lý du lịch, thuế…. - Các doanh nghiệp (khách sạn, nhà nghỉ…)
Gọi 090-515-0040 để báo giá

GIẢI PHÁP HỌP TRỰC TUYẾN, HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH NAVICONFERENCE-H2S

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP HỌP TRỰC TUYẾN, HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH NAVICONFERENCE-H2S
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Giải pháp Y tế - Bệnh Viện (H2S Hospital)

H2S Hospital là hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện bao gồm hơn 20 phân hệ lớn với hàng trăm các chức năng quản lý bệnh viện
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP ĐỘ 3 DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ KCN-KKT (Cấp giấy CN đầu tư, cấp phép xây dựng, điểu chỉnh qui hoạch, cấp thẻ APEC, ABTC, cấp chứng chỉ môi trường, cấp phép lao động, thông báo khởi công….)
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Hệ thống một cửa điện tử

Hệ thống một cửa điện tử (ClientGate-h2soft) nhằm tin học hóa các công việc tiếp nhận, luân chuyển, tra cứu trả kết quả thủ tục hành chính tại các UBND, Sở ban ngành, cơ quan tổ chức.
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Phần mềm “Kế toán HCSN”

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp HCSN.Net là thành phần không thể thiếu trong công tác quản lý Tài chính – Kế toán tại các đơn vị HCSN
Gọi 090-515-0040 để báo giá