TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN TẠI HUYỆN KRÔNG BUK - TỈNH ĐĂK LĂK

Tháng Ba 21, 2019

Ngày 21/03/2019, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH huyện Krông Buk tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố.  Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.

OPMS KRONG BUK ĐĂK LĂK

-         Hiện nay, cùng với yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các thông tư hướng dẫn theo đó cũng liên tục được ban hành và thay đổi bổ sung. Với các quy định về quản lý vốn đầu tư hiện nay như Thông tư 08/2016/TT-BTC, Thông tư 09/2016/TT-BTC, Thông tư 210/2010/TT-BTC, Thông tư 99/2011/TT-BTC, Thông tư 28/2012/TT-BTC, Thông tư 195/2012/TT-BTC, Thông tư 05/2014/TT-BTC … thì việc quản lý, điều hành ngân sách dự án và tổng hợp các báo cáo thống kê bằng phương pháp thủ công đã trở nên vô cùng khó khăn.

 -         Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 1792/CT-TTg,về tăng cường quản lý đầu tư  từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước. Đối chiếu với các ngành, các Địa phương trong toàn Quốc, hiện nay chưa có sự đồng bộ trong công tác quản lý giữa các cơ quan quản lý dự án đầu tư và cơ quan tài chính dẫn đên ách tắc, chậm tiến độ các dự án đầu tư, gây lãng phí và thiếu minh bạch tài chính.

-         Cùng với việc bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì việc tin học hoá công tác quản lý, điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành là vô cùng cần thiết.

 Tại lớp tập huấn các cán bộ  đã được nghe giới thiệu về phần mềm QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN  với chức năng và các tiện ích. Đồng thời được hướng dẫn cụ thể về quy trình, chức năng, cách sử dụng phần mềm và giải đáp những thắc mắc, những vấn đề gặp khó trong quá trình thực hiện.

Để lại bình luận của bạn