RSS

Tin tức

Ngày 28/05/2019, H2SOFT phối hợp với Phòng Lao động và TBXH huyện Krông Ana tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý lao động việc làm (LDVL.H2S) cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Phần mềm quản lý lao động việc làm là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối lao động thương binh và xã hội. Qua đó giúp theo dõi quá trình biến đổi thông tin của lao động việc làm trên địa bàn. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền hồ sơ lao động, doanh nghiệp trên địa bàn hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ lao động việc làm Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng cán bộ sử dụng đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.
Ngày 07/05/2019, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH huyện Tuy An tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn huyện. Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.
Ngày 19/04/2019, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH huyện Cư Mgar tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố. Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.
Ngày 12/04/2019, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH huyện Ea Kar tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố. Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.
Ngày 29/03/2019 Tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk. H2SOFT đã tập huấn và chuyển giao thành công phần mềm Soạn giảng giáo án điện tử cho các trường học trực thuộc Phòng GD-ĐT huyện Krông Bông , tỉnh Đăk Lăk
Ngày 21/03/2019, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH huyện Krông Buk tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố. Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.
Ngày 01/03/2019, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH huyện Sông Hinh - tỉnh Phú Yên tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn huyện tại Phòng Tài Chính . Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.
Ngày 06/11/2018, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH huyện Krôgn Ana tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn thành phố.  Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.
Ngày 02/11/2018, UBND huyện KRÔNG PA - GIA LAI phối hợp với Công ty TNHH phần mềm H2SOFT tổ chức Lớp tập huấn phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho 20 cán bộ công chức trực tiếp xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Ngày 08/11/2018, VP HĐND và UBND huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty TNHH phần mềm H2SOFT tổ chức Lớp tập huấn phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho các cán bộ công chức trực tiếp xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.