TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN TẠI HUYỆN TUY AN - TỈNH PHÚ YÊN

Tháng Năm 07, 2019

Ngày 07/05/2019, H2SOFT phối hợp với phòng TC-KH huyện Tuy An tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành ngân sách và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) cho các chủ đầu tư trên địa bàn huyện.  Phần mềm OPMS.VN là giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu cấp mã số dự án đến khâu quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ngành/địa phương.

-         Hiện nay, cùng với yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các thông tư hướng dẫn theo đó cũng liên tục được ban hành và thay đổi bổ sung. Với các quy định về quản lý vốn đầu tư hiện nay như Thông tư 08/2016/TT-BTC, Thông tư 09/2016/TT-BTC, Thông tư 210/2010/TT-BTC, Thông tư 99/2011/TT-BTC, Thông tư 28/2012/TT-BTC, Thông tư 195/2012/TT-BTC, Thông tư 05/2014/TT-BTC … thì việc quản lý, điều hành ngân sách dự án và tổng hợp các báo cáo thống kê bằng phương pháp thủ công đã trở nên vô cùng khó khăn.

 Tại lớp tập huấn các cán bộ  đã được nghe giới thiệu về phần mềm QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN  với chức năng và các tiện ích. Đồng thời được hướng dẫn cụ thể về quy trình, chức năng, cách sử dụng phần mềm và giải đáp những thắc mắc, những vấn đề gặp khó trong quá trình thực hiện.

Để lại bình luận của bạn