Doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tài sản và tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên trị trường 

Theo bản chất kinh tế của của chủ sở hữu chúng ta sẽ có 3 loại hình doanh nghiệp là :

  1. Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (Corporation)
  2. Doanh nghiệp hợp danh (Partnership).
  3. Doanh nghiệp tư nhân (Proprietorship).
Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN

Đối tượng khách hàng - Công an các cấp (tỉnh, huyện, xã, KCN…) - Các cơ quan quản lý du lịch, thuế…. - Các doanh nghiệp (khách sạn, nhà nghỉ…)
Gọi 090-515-0040 để báo giá

GIẢI PHÁP HỌP TRỰC TUYẾN, HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH NAVICONFERENCE-H2S

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP HỌP TRỰC TUYẾN, HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH NAVICONFERENCE-H2S
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Phần mềm Văn phòng điện tử

Quản lý văn bản đến, văn bản đi, hồ sơ công việc tại sở ban ngành, cơ quan tổ chức, đơn vị, tập đoàn doanh nghiệp.Một sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tác nghiệp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Gọi 090-515-0040 để báo giá