Hành chính công

Hành chính công là Hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, do các chủ thể được sử dụng quyền lực nhà nước tiến hành để quản lý công việc của Nhà nước nhằm phục vụ lợi ích chung, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân.

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

Hệ thống một cửa điện tử

Hệ thống một cửa điện tử (ClientGate-h2soft) nhằm tin học hóa các công việc tiếp nhận, luân chuyển, tra cứu trả kết quả thủ tục hành chính tại các UBND, Sở ban ngành, cơ quan tổ chức.
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Phần mềm “Kế toán HCSN”

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp HCSN.Net là thành phần không thể thiếu trong công tác quản lý Tài chính – Kế toán tại các đơn vị HCSN
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Phần mềm “Kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục”

Tháng 9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư: 17/2018/TT-BGDĐT; 18/2018/TT-BGDĐ và 19/2018/TT-BGDĐ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn đối với cấp học Mầm Non, Tiểu học và THPT.
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Phần mềm “Ngân hàng câu hỏi đề thi”

Phần mềm “Ngân hàng câu hỏi đề thi” Trường học các cấp học là công cụ hỗ trợ cho giáo viên ....
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Phần mềm “Quản lý công chứng, chứng thực”

Phần mềm H2-QLCC là một thành phần quan trọng trong hệ thống quản lý hồ sơ công chứng – Chứng thực, bởi vậy yêu cầu đặt ra là phần mềm phải được thiết kế phù hợp, đồng bộ, bám sát các đặc trưng của ngành, đặc thù tại từng khu vực. Công nghệ phát triển phần mềm phải đảm bảo hiện đại tin cậy, bảo mật, dễ dàng tích hợp và mở rộng trong tương lai.
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Phần mềm “Quản lý cư trú, thường trú, tạm trú, tạm vắng”

Hệ thống được sử dụng bởi: • Công an thành phố: Tham gia vào hệ thống với vai trò quản lý, giám sát. • Công an quận/huyện: Thực hiện công tác quản lý nhân, hộ khẩu thường trú trên địa bàn. • Công an phường/xã: Thực hiện công tác quản lý nhân, hộ khẩu tạm trú trên địa bàn.
Gọi 090-515-0040 để báo giá