Bộ - Sở - Phòng Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiền thân là Ủy ban Kế hoạch nhà nước là cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê; quy hoạch phát triển, cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài 

Sắp xếp theo
Hiển thị Trên mỗi trang

PHẦN MỀM QUẢN LÝ – ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH VÀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN

Phần mềm quản lý, điều hành ngân sách dự án và quyết toán dự án hoàn thành (OPMS.VN) là giải pháp hiện đại hoá công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, từ khâu cấp mã số dự án đến quyết toán dự án hoàn thành và báo cáo ngân sách dự án một cách đồng bộ, xuyên suốt và tiết kiệm trên phạm vi toàn tỉnh/ ngành/ địa phương. Phần mềm là đầu mối liên kết dữ liệu, trao đổi thông tin về chuyên môn nghiệp vụ và điều hành tài chính đầu tư của ngành Tài chính với các ban ngành, đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao quản lý dự án đầu tư, là đầu mối thống nhất trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến ngân sách dự án, góp phần tăng cường năng lực quản lý ngân sách và nâng cao tính minh bạch, kịp thời trong công tác quản lý dự án đầu tư. Đối tượng triển khai Sở Tài chính, phòng TC, Xã Phường và đv HCSN có sử dụng vốn NS nhà nước
Gọi 090-515-0040 để báo giá

Phần mềm quản lý đăng ký cấp phép kinh doanh

Đối tượng khách hàng - Phòng tài chính kế hoạch các quận/huyện/thị xã thuộc các tỉnh thành trên cả nước - Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh(thuộc Sở KH&ĐT), thành phố (phục vụ cho công tác tổng hợp và nhận báo cáo qua mạng từ các đơn vị)
Gọi 090-515-0040 để báo giá