Hệ thống một cửa điện tử

Hệ thống một cửa điện tử (ClientGate-h2soft) nhằm tin học hóa các công việc tiếp nhận, luân chuyển, tra cứu trả kết quả thủ tục hành chính tại các UBND, Sở ban ngành, cơ quan tổ chức.
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  ClientGate-h2soft nhằm minh bạch hóa thủ tục hành chính, là cầu nối người dân với cơ quan công quyền trong quá trình giao dịch các thủ tục hành chính tại các sở, ban ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố.

  Một sản phẩm được xây dựng mới mục tiêu:

  -        Tin học hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính

  -        Giảm thiểu thời gian, thuận lợi cho người dân đến giao dịch các thủ tục hành chính.

  -        Xây dựng một công cụ tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thông qua một số hình thức như: màn hình cảm ứng, tin nhắn điện thoại, thông báo trên cổng thông tin của đơn vị.

  2. Các phân hệ tác nghiệp quản lý

  Module quản lý hệ thống, quản trị người dùng

  -        Khai báo, chỉnh sửa tham số hệ thống

  -        Chỉnh sửa thông tin đơn vị sử dụng

  -        Thêm mới, khoá, xoá tài khoản

  -        Khai báo mô hình cơ cấu tổ chức (các phòng ban)

  -        Thay đổi mật khẩu tài khoản

  Danh mục từ điển tham chiếu

  -        Cho phép người sử dụng thêm mới, chỉnh sửa, xoá danh mục từ điển tham chiếu

  Quản lý danh mục thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu

  -        Danh mục thủ tục hành chính: Khai báo, chỉnh sửa danh mục lĩnh vực, nhóm thủ tục hành chính.

  -        Biểu mẫu hồ sơ

  +       Định dạng dữ liệu cho từng biểu mẫu trong hồ sơ thủ tục hành chính.

  +       Khai báo và quản trị chu trình lưu chuyển, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính giữa các phòng, ban chức năng và nhóm các cán bộ xử lý.

  +       Chu trình lưu chuyển, xử lý phải bao gồm chức năng bổ sung hồ sơ.

  -        Quản lý danh mục trạng thái hồ sơ thủ tục hành chính

  Module Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

  -        Tiếp nhận hồ sơ

  +       Nhập mới hồ sơ, nhập bổ sung hồ sơ

  +       In phiếu hẹn trả kết quả, biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.

  +       Hiển thị danh sách hồ sơ chờ bổ sung.

  +       Chuyển xử lý: theo quy trình đã định nghĩa

  +       Hỗ trợ lãnh đạo phòng, ban phân công thụ lý với những hồ sơ được chuyển xứ lý về phòng.

  +       Hiển thị danh sách các hồ sơ đang giải quyết: mã hồ sơ, nội dung hồ sơ, ngày hẹn trả, trạng thái hồ sơ.

  +       Hỗ trợ xử lý hồ sơ theo danh mục công việc đã được quy định: xác nhận nội dung hồ sơ, yêu cầu bổ sung, nhận hồ sơ bổ sung, …

  +       Phân công phối hợp xử lý hoặc chuyển xử lý trong trường hợp không cần phối hợp

  +       Hiển thị danh sách các hồ sơ chờ được phê duyệt.

  +       Ký duyệt.

  +       Hiển thị danh sách các hồ sơ đã được ký duyệt.

  -        Trả kết quả

  +       Cập nhật các dữ liệu trả kết quả vào hệ thống.

  Báo cáo thống kê, biểu mẫu

  +       Hỗ trợ chức năng tạo báo cáo theo các định dạng phổ biến như excel, pdf, word, …

  +       Cập nhật danh mục, nội dung văn bản pháp luật ban hành thủ tục hành chính, quy định việc xử lý thủ tục hành chính.

  +       Hỗ trợ cập nhật trạng thái, vị trí, đối tượng quản lý về hồ sơ gốc, văn bản giấy (hardcopy) liên quan đến quá trình xử lý thủ tục hành chính.

  +       Lưu vết quá trình dịch chuyển vị trí hồ sơ gốc.

  Chức năng đánh giá cán bộ          

  -        Có chức năng đánh giá cán bộ một cửa

  -        Có chức năng tổng kết kết quả đánh giá cán bộ

  Nhật ký truy cập hệ thống 

  Các tiện ích

  -        Thông báo, nhắc việc

  -        Tra cứu, tìm kiếm: Tìm kiếm thông tin theo yêu cầu.

  -        ….

  3. Giải pháp công nghệ

  -       Được thiết kế và xây dựng trên nền tảng công nghệ của Microsoft (.Net, MS SQL, Net FrameWork 4.0)

  -       Mô hình tập trung dữ liệu theo kiến trúc khách chủ Client/Server thông qua mạng nội bộ LAN và liên thông qua Internet

  -       Hệ điều hành: Tương thích các hệ điều hành Window XP, Vista, Window 7, Window 8, Window Server2000/2003/2008

  -       Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL 2005/2008/2012

  -       Giao diện: chuẩn Font Unicode, thân thiện, đơn giản, dễ nắm bắt và sử dụng.

  -      Tính mở và linh hoạt : Người  sử dụng tùy biến các phân hệ và thiết lập các quy trình thực tế luân chuyển hồ sơ tại các địa phương áp dụng.

   3. Đối tượng khách hàng

  -        Các sở ban ngành thuộc UBND tỉnh/thành phố

  -        Các quận/huyện/thị xã thuộc các tỉnh, thành phố

   Chính sách và chế độ chăm sóc bảo hành

  •          Hỗ trợ khách hàng miễn phí qua các kênh phong phú: qua điện thoại, email, fax, Nick Yahoo Messenger, Skype,… hoặc trực tiếp khi cần thiết. Thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng tối đa 24h phải có trả lời bằng văn bản cụ thể.
  •          Chế độ bảo trì và nâng cấp sản phẩm được duy trì thường xuyên.
  •          Bảo hành, nâng cấp miễn phí hoàn toàn trong vòng 12 tháng sử dụng

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040