Trung tâm phát triển quỹ đất

Trung tâm Phát triển Quỹ đất  có chức năng tổ chức thựchiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giáquyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trườngbất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển cáckhu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giáquyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹđất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiệndịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.