PHẦN MỀM QUẢN LÝ

Sort by
Display per page

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN

Đối tượng khách hàng - Công an các cấp (tỉnh, huyện, xã, KCN…) - Các cơ quan quản lý du lịch, thuế…. - Các doanh nghiệp (khách sạn, nhà nghỉ…)
Call for pricing

Phần mềm “Quản lý công chứng, chứng thực”

Phần mềm H2-QLCC là một thành phần quan trọng trong hệ thống quản lý hồ sơ công chứng – Chứng thực, bởi vậy yêu cầu đặt ra là phần mềm phải được thiết kế phù hợp, đồng bộ, bám sát các đặc trưng của ngành, đặc thù tại từng khu vực. Công nghệ phát triển phần mềm phải đảm bảo hiện đại tin cậy, bảo mật, dễ dàng tích hợp và mở rộng trong tương lai.
Call for pricing

Phần mềm “Quản lý cư trú, thường trú, tạm trú, tạm vắng”

Hệ thống được sử dụng bởi: • Công an thành phố: Tham gia vào hệ thống với vai trò quản lý, giám sát. • Công an quận/huyện: Thực hiện công tác quản lý nhân, hộ khẩu thường trú trên địa bàn. • Công an phường/xã: Thực hiện công tác quản lý nhân, hộ khẩu tạm trú trên địa bàn.
Call for pricing

Phần mềm “Quản lý đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Phần mềm “Quản lý đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất” Triển khai đối với : VP Đăng ký đất đai” cấp tỉnh và huyện, thị, thành phố Giải pháp phần mềm Quản lý việc cấp giấy chứng nhận theo TT17/2009/TT-BTNMT và TT 20/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Phân hệ này bao gồm các chức năng chi tiết sau đây:
Call for pricing

Phần mềm “Quản lý đền bù, GPMB và áp giá”

“Trung tâm phát triển quĩ đất” cấp tỉnh và huyện, thị, thành phố
Call for pricing