GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN

Đối tượng khách hàng - Công an các cấp (tỉnh, huyện, xã, KCN…) - Các cơ quan quản lý du lịch, thuế…. - Các doanh nghiệp (khách sạn, nhà nghỉ…)
Call for pricing
 • subtitles Full description
  1.       Giới thiệu chung

  -       Đăng ký lưu trú: Chức năng ứng dụng cung cấp dưới dạng dịch vụ công  trực tuyến trên Internet cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện đăng ký lưu trú qua mạng, thay thế phương thức đăng ký lưu trú truyền thống, tạo ra sự thuận tiện tối đa cho cơ sở kinh doanh

  -       Quản lý lưu trú: Chức năng ứng dụng phục vụ các nghiệp vụ về quản lý, thống kê, lập báo cáo lưu trú một cách thuận tiện, chính xác, nhanh chóng, bảo đảm theo đúng yêu cầu và quy định nghiệp vụ ngành công an và cơ quan quản lý liên quan

  -       Giao tiếp: Chức năng ứng dụng cho phép thực hiện các hoạt động giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các bên tham gia (công an địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan hữu quan)

  -       Quản lý đối tượng: Chức năng dùng cho nghiệp vụ quản lý đối tượng xã hội của ngành công an thông qua việc kết hợp dữ liệu và hoạt động quản lý lưu trú để tạo lập quản lý các danh sách theo dõi, tìm kiếm các đối tượng

  -       Phổ biến, tuyên truyền trông tin: Chức năng cung cấp tất cả các thông tin giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền,... của địa phương ra xã hội

         Cơ sở xây dựng

  Phần mềm được xây dựng trên các qui định ban hành của nhà nước như sau:

  -       7437/QĐ-BCA-A61 ngày 16/12/2014 của Bộ Công An về Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

  -       Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú do Bộ Công an ban hành, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nơi cư trú của công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng và trách nhiệm quản lý cư trú.

  -       Thông tư 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

  -       Và còn nhiều thông tư, qui định khác…

  1.       Tính năng

  Phù hợp và tiện lợi theo xu thế phát triển

  -       Phù hợp cao với nhu cầu thực tế

  -       Xu hướng cung cấp dịch vụ công, cải cách hành chính, chính phủ điện tử

  -       Dễ dàng triển khai và sử dụng diện rộng

  -       Không yêu cầu cao về hạ tầng công nghệ thông tin; để tham gia, các cơ sở kinh doanh lưu trú, công an các phường/xã, các đơn vị hữu quan chỉ cần điều kiện duy nhất là có máy tính kết nối Internet

  -       Vận hành, quản lý hệ thống đơn giản như một hệ thống website thông thường khác

  -       Nhiều lựa chọn giải pháp đầu tư ban đầu phù hợp cho các tỉnh thành

  -       Chỉ cần đào tạo một lần cho các đối tượng tham gia

  -       Sẵn có các hệ thống hướng dẫn và trao đổi trực tuyến

  -       An toàn, bảo mật , áp dụng quy tắc bảo mật của Microsoft, an toàn dữ liệu, phân quyền truy cập đến các cá nhân sử dụng riêng

   

  Cập nhật dữ liệu dễ dàng

  -       Biểu mẫu cập nhật đăng ký thuận lợi, nhanh chóng, chuẩn hóa thông tin theo quy định

  -       Thao tác thực hiện đơn giản cùng tốc độ thực hiện việc cập nhật dữ liệu nhanh

  -       Cho phép cập nhật từ dữ liệu của các hệ thống bên ngoài khi tuân thủ đầy đủ các quy định của hệ thống. Ví dụ: Cập nhật trực tiếp số liệu từ các phần mềm hệ thống Quản lý khách sạn.

   Hỗ trợ kết xuất ra các dữ liệu đơn giản dễ dàng theo chuẩn của Bộ TT&TT

  -       Hỗ trợ kết xuất dữ liệu vào ra trên định dạng file excel. File .xml kết nối với các web dịch vụ công trực tuyến 

  Công cụ tổng hợp thống kê, báo cáo số liệu đơn giản nhưng mạnh mẽ và đầy đủ cho nhiều yêu cầu chuyên môn

  -       Cung cấp hệ thống báo cáo tổng hợp số liệu lưu trú đầy đủ, linh động

  -       Cung cấp công cụ thống kê số liệu lưu trú đơn giản nhưng hiệu quả

  -       Tạo lập đầy đủ các biểu mẫu báo cáo số liệu mà các đơn vị quản lý cần

   Quản lý và tìm kiếm đối tượng nhanh chóng

  -       Cung cấp công cụ, phương pháp tìm kiếm, quản lý đối tượng tích hợp…

  -       Hỗ trợ nhanh chóng việc tìm kiếm các đối tượng theo dõi

   Hỗ trợ in ấn lưu trữ

  -       Cung cấp đầy đủ tính năng in ấn, bảo đảm lưu giữ hồ sơ đúng theo quy định.

   Hỗ trợ công cụ liên hệ, giao tiếp thông tin nhanh chóng và kịp thời

   Mô hình triển khai

   4. Giải pháp công nghệ

  - Mô hình kết nối mạng LAN nội bộ, Internet, màn hình nhập liệu webform/winform

   5. Đối tượng khách hàng

  - Công an các cấp (tỉnh, huyện, xã, KCN…)

  - Các cơ quan quản lý du lịch, thuế….

  - Các doanh nghiệp (khách sạn, nhà nghỉ…)

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040