• subtitles Nội dung đầy đủ

  CUNG CẤP SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN

   
  • Sản phẩm kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng: Các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng rà quét, kiểm tra, phân tích cấu hình, hiện trạng, dữ liệu nhật ký của hệ thống thông tin; phát hiện lỗ hổng, điểm yếu; đưa ra đánh giá rủi ro an toàn thông tin.
  • Sản phẩm giám sát an toàn thông tin mạng: Các thiết bị phần cứng, phần mềm có các chức năng giám sát, phân tích dữ liệu truyền trên hệ thống thông tin; thu thập, phân tích dữ liệu nhật ký theo thời gian thực; phát hiện và đưa ra cảnh báo sự kiện bất thường, có nguy cơ gây mất an toàn thông tin.
  • Sản phẩm chống tấn công, xâm nhập: Các thiết bị phần cứng, phần mềm có chức năng ngăn chặn tấn công, xâm nhập vào hệ thống thông tin.

  CUNG CẤP DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN

   
  • Dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng:
  • Dịch vụ phòng ngừa, chống tấn công mạng
  • Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng
  • Dịch vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.0583.550.579

0905150040