Khối Thanh tra

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ Việt Nam, có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, chống tham nhũng theo quy định của pháp luậ

Sort by
Display per page

GIẢI PHÁP HỌP TRỰC TUYẾN, HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH NAVICONFERENCE-H2S

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP HỌP TRỰC TUYẾN, HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH NAVICONFERENCE-H2S
Call for pricing

Phần mềm Quản lý Khiếu Tố, đơn thư KNTC

Phần mềm Khiếu nại Tố cáo giúp đỡ các đơn vị quản lý, tra cứu, tổng hợp các thông tin về tiếp dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo
Call for pricing

Phần mềm Văn phòng điện tử

Quản lý văn bản đến, văn bản đi, hồ sơ công việc tại sở ban ngành, cơ quan tổ chức, đơn vị, tập đoàn doanh nghiệp.Một sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tác nghiệp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Call for pricing