Phần mềm Quản lý hộ tịch, hộ khẩu

Phần mềm quản lý hộ tịch là công cụ giúp Ủy ban nhân dân và bộ phận tư pháp các cấp, thực hiện các nghiệp vụ đăng ký và quản lý kê khai hộ tịch.
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  Đáp ứng các nghiệp vụ theo quy định của Nhà nước

  • Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13.
  • Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.
  • Thông tư 03/2019/TT-BTP thay thế Thông tư 04/2016/TT-BTP quy định về một số hoạt động thống kê của Ngành Tư Pháp.
  • Thông tư 02/2017/TT-BTTTT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

  Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, chạy trực tuyến (online) trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung, người dùng có thể truy cập sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng) qua Internet.

  Đáp ứng nghiệp vụ tại UBND Xã Phường Thị trấn

  • Đăng ký khai sinh
  • Đăng ký kết hôn
  • Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Đăng ký khai tử
  • Đăng ký việc nuôi con nuôi
  • Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ
  • Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
  • Thay đổi cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch
  • Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch
  • Đăng ký khai sinh/khai tử/kết hôn/nhận cha, mẹ, con cho công dân nước ngoài vùng biên giới

  Đáp ứng nghiệp vụ tại Phòng Tư pháp Quận/Huyện

  Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên.

  Thực hiện các nghiệp vụ đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài như: Đăng ký khai sinh; Kết hôn; Khai tử; Giám hộ, chấm dứt giám hộ; Nhận cha, mẹ, con; Cấp bản sao; Thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch; Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại nước ngoài.

  Quản lý tình hình đăng ký hộ tịch của các đơn vị Xã/Phường/ Thị trấn trên địa bàn Quận/Huyện:

  • Tra cứu được thủ tục hộ tịch của công dân khi công dân có nhu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch hay xin cấp các trích lục bản sao.
  • Phòng Tư pháp dễ dàng biết được tình hình xử lý hồ sơ chi tiết tại các Xã/ Phường/Thị trấn để từ đó đưa ra các quyết định cho phù hợp (có phải xem xét, cải tiến các thủ tục hành chính hay không).
  • Bất cứ khi nào Phòng Tư pháp cũng dễ dàng tổng hợp được các số liệu thống kê theo thông tư 03/2019/TT-BTP để báo cáo Sở Tư pháp.

  Thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch tại Sở Tư pháp Tỉnh/Thành phố

  Sở Tư pháp các tỉnh/Thành phố, Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, Cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp thực hiện các nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040