Phần mềm quản lý đăng ký hành nghề y được, KCB

Công ty TNHH Phần mềm H2SOFT là một doanh nghiệp hoạt động sâu, rộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin:  Chuyên nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý, các giải pháp đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào ứng dụng cho cơ quan quản lý nhà nước, y tế, giáo dục và doanh nghiệp;  Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng chu đáo, chuyên nghiệp, hiệu quả nhanh chóng;  Tư vấn và cung cấp các thiết bị trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác;
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  Qua khảo sát đánh giá phân tích thực tiễn yêu cầu bài toán thực tế tại các Sở y tế chúng tôi đã phát triển và xây dựng thành công Hệ Thống phần mềm Quản Lý Hành Nghề Y Dược Tư Nhân áp dụng tại Sở Y Tế (Phòng Nghiệp Vụ Y Dược) và các Phòng Y Tế trực thuộc.

  Hệ thống phần mềm Quản Lý Hành Nghề Y Dược đem lại một giải pháp toàn diện cho công tác quản lý, cấp phép, theo dõi, quản lý nghiệm vụ... các hoạt động cơ sở hành nghề y dược tư nhân:

  -          Phần mềm chạy trên môi trường internet.

  -          Hệ thống vận hành online hoặc offline.

  -          Dữ liệu tập trung trên máy chủ (server), rất thuận tiện cho các cấp quản lý, dữ liệu liên thông như: Phòng y tế - Sở y tế quản lý, kiểm tra, xem báo cáo trực tiếp mà luôn đảm bảo độ chính xác và cập nhật kịp thời theo thời gian thực.

  -          Hệ thống không đòi hỏi nhiều về cơ sở hạ tầng CNTT, mỗi Phòng y tế trở lên chỉ cần có 1 máy tính kết nối internet trở lên là có thể vận hành tốt phần mềm.

  -          Toàn bộ Hệ thống báo cáo cập nhật theo các Quyết định do Bộ y tế ban hành.

  Với những đặc tính trên Hệ thống tạo thành một công cụ quản lý hết sức linh hoạt và thuận tiện. Rất phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng CNTT của các Phòng y tế và Sở Y tế của Việt Nam hiện nay.

  1. Mục tiêu của sản phẩm

  -          Tin học hóa hệ thống cấp phép, quản lý hành nghề Y Dược tư nhân tại Sở Y Tế.

  -          Thay thế các công việc xử lý thủ công trên giấy tờ và ghi chép sổ bằng xử lý công việc thông qua hệ thống máy tính – phần mềm thống nhất. Nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ nhân viên nghành y tế.

  -          Đảm bảo tính khoa học, lưu trữ số hóa hiện đại, dễ khai thác tìm kiếm dữ liệu khi cần thiết

  -          Quản lý tập trung dữ liệu.

  -          Đảm bảo tính chính xác, thuận tiện mỗi kỳ báo cáo, tra cứu.

  -          Hỗ trợ đắc lực cho cán bộ quản lý cơ sở và các đơn vị quản lý ngành từ huyện – tỉnh – trung ương.

  1. Yêu cầu đặc điểm của hệ thống cần xây dựng

  3.1 Hệ thống đáp ứng các yêu cầu nhà nước về quản lý hành nghề y dược

  - Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

  - Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
  - Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;   

  - Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.

  - Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội về hoạt động trong lĩnh vực Dược.

              - Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một      số Điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số             79/2006/NĐ-CP

              - Thông tư 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 của Bộ Y tế quy định lộ trình thực hiện nguyên     tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc GPP”; địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ           thuốc;

              - Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-           BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số Điều về điều kiện kinh    doanh thuốc theo quy định của của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP;

              -  Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về việc qui định phí thẩm      định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm, cấp chứng chỉ    hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh. 

  3.2 Đặc điểm kỹ thuật hệ thống

  -          Ngôn ngữ phát triển: PHP

  -          Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL

  -          Hệ thống ứng dụng các đoạn: Java script, ajax…giao diện được thiết kế thân thiện với người dùng.

  -          Hệ thống tuân thủ chặt chẽ mô hình MVC với  bảo mật 3 lớp: Lớp hệ thống – Lớp cơ sở dữ liệu – Lớp ứng dụng

  1.       Tính năng của hthống

  4.1 Người nộp

  1. Xem danh sách các thủ thục .

  2. Tải về các mẫu đơn theo thủ tục, các hướng dẫn kèm theo.         

  3. Tra cứu danh sách về việc cấp phép chứng chỉ và chứng nhận. (tra cứu theo mã hồ sơ )

  4. Theo dõi tiến trình giải quyết  (xem tình trạng hồ sơ của mình đang được xử lý như thế nào, tại đâu )

  5. Xem hướng dẫn các bước thực hiện thủ tục hành chính tiếp theo...

  …………….. 

  4.2  Phòng y tế (nếu được Sở Y Yế ủy quyền)

   

  1. Danh sách hồ sơ đang xin cấp phép (thêm mới hồ sơ, quản lý hồ sơ xin cấp phép, thời hạn, gia hạn)

  2. Trả lời hồ sơ

  3. Tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ (In biên nhận)

  4. Xử lý thẩm định hồ sơ đối với hồ sơ (trước khi chuyển lên sở y tế)

  5. Chuyển hồ sơ về sở Y tế

  6. Nhận trả lời của sở Y tế

  7. Theo dõi tiến trình giải quyết

  8. Thống kê, báo cáo tình hình các cơ sở đang hoạt trên địa bàn phân công

  9. In các báo cáo được phân cấp

  …………………….

  4.3  Sở  y tế

   

  A. Bộ phận một cửa

  1. Danh sách hồ sơ xin cấp phép (thêm mới hồ sơ, quản lý hồ sơ xin cấp phép)

  2. Tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ(In biên nhận)

  3. Danh sách hồ sơ đã kiểm tra từ phòng Y tế gửi lên (Trước khi chuyển lên Phòng nghiệp vụ Dược)

  4. Tiếp nhận hồ sơ chuyển lên từ phòng y tế

  5. Trả lời cho phòng y tế

  6. Chuyển hồ sơ lên phòng nghiệp vụ Dược xử lý theo quỳ trình

  7. Theo dõi tiến trình giải quyết

  8. Theo dõi cán bộ giải quyết

  B.Phòng nghiệp vụ Y Dược

  1. Nhận danh sách hồ sơ chuyển lên từ bộ phận một cửa

  2. Xử lý hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề

  3. Xử lý hồ sơ cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề

  4. Xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động

  5. Danh sách hồ sơ trình giám đốc Sở y tế ký duyệt (Sau khi ký xong chuyển sang trạng thái đã duyệt)

  6. Danh sách hồ sơ được duyệt (trạng thái được duyệt hay chưa được duyệt)

  7. Cấp phép cho tổ chức /  cá nhân về CCHN/CN.ĐĐKHN , In hồ sơ và giấy phép,

  8. Quản lý cấp phép sau khi cấp

  9. Thống kê báo cáo hồ sơ chứng nhận hành nghề/ đủ điều kiện hành nghề theo nhiều tiêu chí

  10. Theo dõi tiến trình giải quyết

  11. Theo dõi cán bộ giải quyết

  1.   Thanh tra cơ sở lưu lại kết quả của các lần thanh tra các cơ sở đang hoạt động
  2.   Quản lý các danh mục nghiệp vụ chuyên ngành

  Ngoài ra chúng tôi đang tiếp tục phân tích, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu riêng của từng từng Sở Y Tế theo yêu cầu đặt hàng

  1. Chính sách và chế độ chăm sóc bảo hành
  •          Hỗ trợ khách hàng miễn phí qua các kênh phong phú: qua điện thoại, email, fax, Nick Yahoo Messenger, Skype,… hoặc trực tiếp khi cần thiết. Thời gian xử lý yêu cầu của khách hàng tối đa 24h phải có trả lời bằng văn bản cụ thể.
  •          Chế độ bảo trì và nâng cấp sản phẩm được duy trì thường xuyên.
  •          Bảo hành, nâng cấp miễn phí hoàn toàn trong vòng 12 tháng sử dụng

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040