Phần Mềm QL đăng ký Nguồn vốn FDI

Đối tượng khách hàng - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố - Ban quản lý các khu công nghiệp, Khu kinh tế - Ban quản lý khu chế xuất - Ban kinh tế cửa khẩu
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  Phần mềm cấp giấy chứng nhận dự án đầu tư cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất

  Mục đích sử dụng hệ thống:

  -        Tin học hóa quy trình quản lý cấp chứng nhận đầu tư

  -        Tin học hóa quy trình cấp chứng nhận lập chi nhánh, Văn phòng đại diện

  -        Xây dựng một CSDL về thông tin các dự án cấp chứng nhận đầu tư

   

  1. Các phân hệ tác nghiệp quản lý

   

  Đăng ký cấp chứng nhận dự án đầu tư

  -        Đăng ký cấp chứng nhận đầu tư qua mạng (Online)

  -        Đăng ký cấp chứng nhận đầu tư trực tiếp (Offline)

  -        Đăng ký lập chi nhánh (Online/Offline)

  -        Đăng ký lập văn phòng đại diện (Online/Offline)

  -        Điều chỉnh thông tin dự án

  -        Chấm dứt dự án

  -        Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

  -        Tạm ngừng hoạt động

  -        Kết thúc dự án

  -        Thay đổi thông tin lập chi nhánh

  -        Thay đổi thông tin lập văn phòng đại diện

   

  Báo cáo, thống kê tổng hợp số liệu

  -        Thống kê dự án theo hình thức vốn

  -        Thông kê dự án theo loại dự án

  -        Thống kê dự án theo quốc gia đầu tư

  -        Thống kê dự án theo lĩnh lực hoạt động

  -        Thống kê dự án thuộc trong, ngoài khu công nghiệp

  -        Thống kê dự án theo địa điểm thực hiện

  -        Thống kê dự án đăng ký điều chỉnh

  -        Tổng hợp các dự án đầu tư FDI Tổng hợp các dự án đầu tư theo năm

  -        Báo cáo dự án đầu tư trong nước không cấp chứng nhận Thống kê các dự án bị thu hồi giấy phép

  -        Thống kê các dự án chấm dứt hoạt động Thống kê dự án đã kết thúc

  -        Thống kê các dự án có vốn lớn nhất (Top 10/20/30/50)

  -        Báo cáo tổng hợp theo lĩnh vực hoạt động Thống kê danh sách các nhà đầu tư

  -        Báo cáo thống kê chi nhánh, văn phòng đại diện

  -        Báo cáo thay đổi chi nhánh, Văn phòng đại diện

  Tiện ích:

  -        Sắp xếp dự án đầu tư

  -        Tìm kiếm, tra cứu thông tin dự án đầu tư

   

  2. Giải pháp công nghệ và mô hình hệ thống

   

  -        Được thiết kế và xây dựng trên công nghệ của Microsoft (Microsoft.Net, MS SQL Server) Winform/WebForm.

  -        Mô hình tập trung dữ liệu (Client/Server) thông qua mạng nội bộ LAN và liên thông qua Internet

  -        Hệ điều hành Window XP, Vista, Windows 7, Server 2000/2003/2008

  -        Net Framework 3.5,

  -        Hệ quản trị CSDL: MS SQL Server 2005/2008 /2012

  -        Giao diện: Chuẩn Font Unicode, thân thiện, đơn giản, dễ nắm bắt và sử dụng.

  -        Tính mở và linh hoạt: Người sử dụng tùy biến các phân hệ và quy tŕnh thực tế tại đơn vị áp dụng

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040