Phát triển phần mềm

Xây dựng, phát triển phần mềm theo yêu cầu

 

Phát triển phần mềm là một trong những dịch vụ trọng tâm của H2SOFT từ trước tới nay. Với kinh nghiệm nhiều năm và niềm đam mê công nghệ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm đa dạng cho nhiều khách hàng với mô hình hệ thống, yêu cầu và qui trình nghiệp vụ khác nhau, hệ thống được tích hợp các giải pháp tổng thể và tiện ích tiện lợi.
Các dịch vụ phát triển phần mềm theo yêu cầu của chúng tôi tạo nền tảng công nghệ vững chắc cho khách hàng, khi các phần mềm đóng gói không hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu công việc của khách hàng.
Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu thực tế của khách hàng và đưa ra các giải pháp thực hiện phát triển các phần mềm chuyên biệt đáp ứng các yêu cầu khách hàng đặt ra. Trong nhiều năm qua H2SOFT được biết đến rộng rãi với các sản phẩm đã và đang phát triển cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc nhiều tỉnh .
 
Thế mạnh của chúng tôi:
  • Là công ty phần mềm có quy mô và uy tín tại Việt Nam
  • Nhiều kinh nghiệm trong các dự án lớn và phức tạp
  • Đội ngũ kỹ sư đông đảo, nắm vững nhiều công nghệ và giải pháp phần mềm trải qua nhiều năm sát cánh để nắm rõ nghiệp vụ và quy trình cùng khách hàng.
CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN
  • Ngôn ngữ lập trình: Java, JSP, Servlet, Struts, JSF, C#, VB.NET, ASP.NET, ASP, C/C++, Visual Basic, JavaScript, PL/SQL, Oracle, XML, Python, DotNetNuke, Sharepoint Portal
  • Hệ điều hành: Microsoft Windows, Linux
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, PostgreSQL. 
  • Công nghệ: UML, OOAD, COM, J2EE, EJB, .Net, IBM Web Sphere, Oracle iAS, J Boss. 
  • Công cụ xử lý giao diện đồ họa: Photoshop, Illustrator, Corel Draw..
  • Công nghệ phát triển Mobile - App: Cross-platform, Flutter (Google), React-Native, API native, Java+Swift, Firebase Realtime

CONG NGHE