QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI NGƯỜI CÓ CÔNG

Phần mềm Bảo trợ Xã hội giúp đỡ các đơn vị quản lý các công việc liên quan tới thủ tục xét duyệt hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội. Quản lý danh sách các đối tượng bảo trợ xã hội và công tác chi trả các đối tượng, cũng như quản lý việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  Công ty chúng tôi đang cung cấp và triển khai phần mềm “Bảo Trợ Xã Hội H2S.NET” được xây dựng trên nền tảng công nghệ visual 2008, ngôn ngữ lập trình C#.Net và được thiết kế theo:

  • Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
  • Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;
  • Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ quy định về sửa đổi một số điều của nghị định 67/2007/NĐ-CP;
  • Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
  • Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;
  • Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật;
  • Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

  Phần mềm H2S BTXH giúp đỡ các đơn vị quản lý các công việc liên quan tới thủ tục xét duyệt hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội. Quản lý danh sách các đối tượng bảo trợ xã hội và công tác chi trả các đối tượng, cũng như quản lý việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ:

  1. Quản lý danh sách các hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội, và các quy trình liên quan tới thủ tục xét duyệt hồ sơ của các đối tượng bảo trợ xã hội.
  2. Quản lý danh mục các đối tượng bảo trợ: quản lý danh mục các đối tượng bảo trợ theo Nghị định 67, Nghị định 13, Nghị định 28, Nghị định 06, Nghị định 136 của chính phủ về các chính sách bảo trợ xã hội như điều, khoản, quy định chi tiết, mức trợ cấp chuẩn, hệ số trợ cấp, số tiền theo hệ số,…
  3. Quản lý danh sách các đối tượng trợ cấp hàng tháng; danh sách đối tượng trợ cấp đột xuất; danh sách đối tượng bảo trợ khác: Họ tên đối tượng bảo trợ, giới tính, địa chỉ, thuộc đối tượng bảo trợ nào trong danh mục đối tượng, hệ số trợ cấp, số tiền trợ cấp, có thẻ bảo hiểm hay không.
  4. Quản lý chi trả trợ cấp: Quản lý toàn bộ quá trình chi trả các đối tượng (trợ cấp hàng tháng, trợ cấp đột xuất) như: tên đối tượng, hệ số trợ cấp của đối tượng, số tiền chi trả trợ cấp, số tiền chưa trả tháng trước của các đối tượng bảo trợ.
  5. Quản lý việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trợ cấp: Theo dõi quá trình cấp thẻ bảo hiểm y tế như đối tượng được cấp thẻ, ngày cấp thẻ, thời hạn sử dụng thẻ, …
  6. Quản lý tra cứu thông tin về danh mục các đối tượng bảo trợ: Giúp người dùng có thể tìm kiếm một cách nhanh nhất danh mục các loại đối tượng bảo trợ xã hội, mức bảo trợ, hệ số bảo trợ, số tiền bảo trợ theo các tiêu thức khác nhau trong màn hình tra cứu.
  7. Quản lý tra cứu thông tin về các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội; về các lần chi trả trợ cấp; về các lần cấp thẻ bảo hiểm y tế:
  8. Giúp người dùng có thể tìm kiếm một cách nhanh nhất tên các đối tượng hưởng trợ cấp; tên các lần chi trả trợ cấp; các lần cấp thẻ bảo hiểm y tế theo các tiêu thức khác nhau.
  9. Tổng hợp các báo cáo về tình hình chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, đột xuất và cấp thẻ bảo hiểm cho các đối tượng.
  10. Tổng hợp các báo cáo kết quả chi trả trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo từng phân cấp quản lý (tỉnh, huyện, xã).
  11. Chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần.
  12. Chức năng quản lý người dùng: thêm mới, thay đổi tên đăng nhập, mật khẩu, …
  13. Chức năng truyền, nhận dữ liệu, báo cáo giữa các cấp dễ dàng thông qua đường truyền Internet hoặc USB.

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040