Quản lý cơ sở dữ liệu thông tin lao động việc làm

Hệ thống Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu thông tin lao động việc làm tại Phòng Lao động - Thương Binh - Xã Hội Hệ thống quản lý lĩnh vực lao động việc làm cho cấp huyện
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin lao động việc làm trên địa bàn huyện của Công ty TNHH Phần mềm H2SOFT Dựa trên Thông tư Số 27/2015/TT-BLĐTBXH về HƯỚNG DẪN THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG thay thế thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH .

  Bao gồm các chức năng sau:

  -        Chức năng quản lý và cập nhật thông tin người lao động, thông tin hành chính tại các xã, thông tin doanh nghiệp.

  -       Chức năng  tra cứu thông tin , kết nối cơ sở  dữ liệu trên toàn huyện và truy vấn dữ liệu các báo cáo theo yêu cầu.

  Các quy tình trong luồng quản lý lý và cập nhật thông tin người lao động, thông tin hành chính tại các xã, thị trấn . Bao gồm các quy trình sau:

  - Cập nhật thông tin người lao động theo hộ gia đình;

  - Cập nhật danh mục tổ, thôn xóm, thông tin hành chính tại các xã;

  - Cập nhật danh mục đơn vị quản lý người lao động;

  - Cập nhật biến động việc làm của người lao động;

  - Cập nhật địa chỉ làm việc và chỗ ở của người lao động.

  - Cập nhật danh mục việc làm của người lao động;

  - Cập nhật thông tin các chế độ chính sách, tiền lương của người lao động;

  - Cập nhật các thông tin rủi ro của người lao động.

  - Cập nhật thông tin lao động của người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn huyện.

  Các quy tình trong  tra cứu thông tin , kết nối dữ liệu trên toàn huyện và  các báo cáo.

  Bao gồm các quy trình sau:

  - Thống kê số lượng lao động toàn huyện trong độ tuổi lao động.

  - Thống kê số lượng lao động toàn huyện theo ngành nghề.

  - Thống kê số lượng lao động toàn huyện đang trong tình trạng thất nghiệp.

  - Thống kê số lượng lao động toàn huyện được đóng BHXH, BHYT.

  - Thống kê số lượng lao động trong toàn huyện theo mức thu nhập.

  - Thống kê số lượng lao động theo đơn vị sử dụng lao động.

  - Thống kê số lượng lao động theo cơ cấu độ tuổi, giới tính.

  - Thống kê số lượng lao động theo đơn vị hành chính cấp xã.

  - Thống kê số lượng lao động bị các trường hợp rủi ro, tai nạn lao động.

  - Thống kê số lượng lao động đang làm việc tại nước ngoài.

  - Thống kê số lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

  -  Báo cáo nhu cần giải quyết việc làm trong toàn huyện.

  - Tra cứu thông tin đơn vị sử  dụng lao động.

  - Tra cứu thông tin lao động theo hộ gia đình

  - Thiết lập thông tin người sử dụng và quản trị hệ thống.

  - Tìm kiếm các thông tin của người lao động theo yêu cầu người dùng.

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040