Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3

Đối tượng triển khai: UBND các tỉnh - quận - huyện - xã
GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP ĐỘ 3 DÀNH CHO BAN QUẢN LÝ KCN-KKT (Cấp giấy CN đầu tư, cấp phép xây dựng, điểu chỉnh qui hoạch, cấp thẻ APEC, ABTC, cấp chứng chỉ môi trường, cấp phép lao động, thông báo khởi công….)
Gọi 090-515-0040 để báo giá
 • subtitles Nội dung đầy đủ

  Phần mềm Dịch vụ công (SEG) tin học hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất các tỉnh, thành phố.

  SEG là một công cụ với giải pháp tổng thể hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý của các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo thuộc đơn vị trong một hệ thống.

  SEG là một kênh thông tin hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài khai báo các thủ tục hành chính liên quan và gửi hồ sơ qua mạng thông qua internet, đạt chuẩn mức độ 3 về dịch vụ hành chính công trực tuyến.

  Hình thành một cơ sở dữ liệu tổng thể về tình hình đầu tư tại địa phương trong đó bao gồm các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư.

   2. Các phân hệ tác nghiệp quản lý

   Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và nộp qua mạng về các nghiệp vụ sau:

  - Cấp chứng nhận đầu tư (cấp mới, điều chỉnh, cấp lại, tạm ngừng, thanh lý…)

  - Lập chi nhánh

  - Cấp phép xây dựng (cấp mới, gia hạn, cấp lại)

  - Điều chỉnh quy hoạch chi tiết

  - Đăng ký hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài

  - Nhận thông báo khởi công khi xây dựng công trình

  - Cấp thẻ APEC

  - Thủ tục kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.

  - Danh sách dự án cấp chứng nhận đầu tư (cấp mới, điều chỉnh,…)

  - Dự án cấp chứng chỉ quy hoạch

  - Doanh nghiệp cấp thẻ ABTC

  - Doanh nghiệp đã cấp phép đưa lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày

  - Kết xuất các báo cáo theo mẫu ra Excel

  - Tra cứu nhanh thông tin về một hồ sơ

  - Theo dõi quy trình luân chuyển, xử lý hồ sơ, lưu lại các vết giao dịch…

  - Tích hợp dịch vụ nhắn tin SMS thông báo kết quả xử lý hồ sơ đến doanh nghiệp, nhà đầu tư (nếu có yêu cầu).

  Dễ dàng triển khai, dễ dàng sử dụng

  - Luôn cập nhật phần mềm phù hợp với nội dung thay đổi của thông tư, nghị định liên quan.

   4. Giải pháp công nghệ

  - Mô hình kết nối mạng LAN nội bộ, Internet

   5. Đối tượng khách hàng

  - Ban quản lý khu kinh tế

  - Ban quản lý khu chế xuất

  - Ban quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp

   6. Các khách hàng đã sử dụng sản phẩm

  - BQL Khu Cộng Nghiệp Hưng Yên

  - BQL Khu Đại Học Phố Hiến

  - BQL Khu Kinh Tế Dung Quất

  - BQL Cửa Khẩu Lạng Sơn…. Và rất nhiều BQL KCN-KKT khác

   

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040