Phần mềm Quản lý Xử phạt vi phạm hành chính (H2S.QLXP)

Giá tham khảo : 30.000.000 đ (đối với đơn vị chủ quản) + 20.000.000đ (đối với đơn vị cơ sở).
Call for pricing
 • subtitles Full description

  - Phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính (H2S.QLXP) được phát triển trên công nghệ điện toán đám mây dành cho khách hàng . Phần mềm H2S.QLXP đạt hiệu quả cao trong công tác Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin về công tác xử lý vi phạm hành chính và các vấn đề liên quan đến giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính. Phần mềm H2S.QLXP đáp ứng được các yêu cầu quản lý Biên bản, Quyết định, Theo dõi việc thực hiện quyết định , thống kê, báo cáo với cơ quan cấp trên,… một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác.

  CĂN CỨ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

  Phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính (H2S.QLXP) được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý sau:

  - Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật số: 15/2012/QH13;

  - Luật 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính;

  - Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính;

  - Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính ngày 23 tháng 12 năm 2021;

  - Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Nghị định theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

  - Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi một số điều của nghị định 59/2012/NĐ-CP Nghị định theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

  - Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

  - Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

  - Áp dụng nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác;

  - Thông tư số 16/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 14 tháng 12 năm 2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

  - Thông tư 04/2021/TT-BTP Hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

  - Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/1/2023 Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  - Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật số: 15/2012/QH13;

  - Luật 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính;

  - Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính;

  - Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính ngày 23 tháng 12 năm 2021;

  - Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

  - Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công;

  - Nghị định số 96/2020/NĐ-CP 24/8/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;

  - Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình;  thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

  - Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới;

  - Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình;

  - Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

  - Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử  phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

  - Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

  - Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm;

  - Nghị định 117/2020/ NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế;

  - Áp dụng nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác;

  - Thông  tư Số: 16/2018/TT-BTP  của Bộ Tư pháp ngày 14 tháng 12 năm 2018  quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

  CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

  –          Quản lý đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính.

  –          Quản lý hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục theo nghị định.

  –          Quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

  –          Quản lý việc lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  –          Quản lý quá trình tiếp nhận biên bản vi phạm hành chính.

  –          Quản lý quá trình xử lý biên bản vi phạm hành chính.

  –          Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

  –          Quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

  –          Trang công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.

  –          Quản lý việc thu, nộp tiền phạt.

  –          Quản lý việc chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu để bán đấu giá.

  –          Hỗ trợ tìm kiếm thông tin.

   –         Báo cáo thống kê theo các mẫu quy định.

  –          Báo cáo danh sách đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính.

  –          Lưu trữ lịch sử của từng đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính.

  –          Báo cáo tổng hợp thu, chi.

  –          Quản lý phân quyền người dùng, các đơn vị trực thuộc.

  –          Tra cứu hồ sơ, kết quả, thông tin đối tượng theo nhiều tiêu chí khác nhau.

  –          Báo cáo thống kê theo các cấp trực thuộc.

  ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  - Công nghệ phát triển bộ ứng dụng: Ứng dụng được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây sử dụng công nghệ mới nhất của Microsoft và Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL;

  - Hỗ trợ đa trình duyệt, đa nền tảng, không phụ thuộc vào khoảng cách, vị trí và   có thể làm việc bất cứ nơi nào có kết nối Internet;

  - Tương thích tốt với các hệ điều hành Windowns

  - Tương thích với tất cả các thiết bị như PC, Tablet,..

  - Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay:Chrome, Cốc cốc, Internet Explorer, Firefox,...

  VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

  - Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. 

  - Giao diện phần mềm bằng tiếng Việt;

  - Tiết kiệm thời gian, khối lượng công việc đơn vị và cho người sử dụng;

  - Khả năng bảo mật cho dữ liệu hồ sơ xử lý vi phạm hành chính;

  - An toàn và khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng;

  - Cập nhật nhanh chóng các quyết định, thông tư của bộ, ngành liên quan;

  - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, Internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả, bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì;

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040