Phần mềm “Quản lý thu, chi học phí bán trú, quản lý quĩ ngoài NS””

Công ty chúng tôi hoạt động với phương châm “Tiện ích hơn- Hiệu quả hơn” luôn cam kết đem lại sự thành công và hiệu quả cho khách hàng.
Call for pricing
 • subtitles Full description

  Giới thiệu chung về phần mềm quản lý bán trú

  Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp và triển khai phần mềm “Quản lý bán trú QLBT.NET” được xây dựng trên nền tảng công nghệ visual 2008, ngôn ngữ lập trình C#.Net và được thiết kế theo: ·

  Thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ -CP và Nghị định sửa đổi số 74/2013/NĐ- CP về việc ban hành chế độ học sinh bán trú, trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước được áp dụng cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có KT-XH khó khăn và đặc biệt khó khăn; ·

  Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú tại Quyết định số 08/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính Phủ; Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT – BTC- BKHĐT ngày 22/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện

  Quyết định số 85/2010/QĐ- TTg. · Chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo

  Quyết định số 12/2013/QĐ –TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ;

  Thông tư Liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện

  Quyết định số 12/2013/QĐ –TTg. ·Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ ; ·

  Chính sách hỗ trợ trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

  Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg; ·

  Chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/07/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg;

  Phần mềm Quản lý Bán trú QLBT.Net với các tính năng sau

  1. Quản lý thông tin về danh sách học sinh bán trú.

  2. Quản lý thông tin về danh sách học sinh báo ăn theo ngày.

  3. Quản lý thông tin về danh sách học sinh báo ăn theo tuần.

  4. Quản lý thông tin về danh sách học báo ăn theo tháng

  5. Quản lý thông tin về danh sách tổng báo ăn theo bữa.

  6. Tổng hợp quyết toán tiền ăn hàng tháng.

  7. Tổng hợp các sổ sách về sổ chợ.

  8. Tổng hợp các sổ sách về sổ giao nhận thực phẩm.

  9. Tổng hợp các sổ sách về sổ lưu mẫu thức ăn.

  10.Tổng hợp các sổ sách về sổ quỹ tiền mặt.

  11.Tổng hợp các sổ chi tiết sổ quỹ tiền mặt.

  12.Tổng hợp các sổ chi tiết về nhập xuất tồn thực phẩm.

  13.Kết xuất tự động in chứng từ phiếu thu, phiếu chi.

  14.Chức năng tự động sao lưu lại dữ liệu, phục hồi dữ liệu khi cần.

  15.Chức năng thay đổi tên đăng nhập, mật khẩu người dùng

  16.Chương trình tự động cung cấp danh mục phân loại thực phẩm theo từng loại hình cơ quan.

  17.Hỗ trợ các đơn vị cấp dưới chuyển dữ liệu lên cơ quan cấp trên dễ dàng thông qua Internet, USB, Gmail, Yahoo.

  18.Hỗ trợ các đơn vị theo dõi các thông tư mới nhất quy định về quản lý bán trú

  19.Hỗ trợ trực tuyến thông qua Internet, hỗ trợ từ xa TeamViewer, qua điện thoại.

  20.Tài liệu hướng dẫn được lưu trên phần mềm hỗ trợ các đơn vị trong quá trình nhập liệu

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040