Phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng là phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý dữ liệu về thi đua và khen thưởng của toàn đơn vị được đơn giản và dễ dàng hơn. Phần mềm có thể quản lý các Quyết định khen thưởng, chi tiết khen thưởng đến từng đối tượng đượng khen thưởng. Giúp theo dõi quá trình khen thưởng của một cá nhân, tập thể được thuật tiện làm cơ sở để xét duyệt khen thưởng ở mức cao hơn. Ngoài ra phần mềm giúp kết xuất báo cáo dễ dàng và thuận tiện, in các quyết định khen thưởng trên phôi.
Call for pricing
 • subtitles Full description

  PHẦN MỀM ĐÁP ỨNG

  • Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
  • Thông tư số 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
  • Thông tư số 12/2019/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
  • Thông tư22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Giáo dục
  • Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
  • Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 – 2025;
  • Công văn số 2411/BGDĐT-TĐKT hướng dẫn hoạt động bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ năm học 2020-2021.
  • Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
  • TỔNG QUAN CHỨC NĂNG
   • Quản lý phát động phong trào thì đua, khen thưởng
   • Quản lý kinh phí, quỹ và chi cho thi đua khen thưởng
   • Quản lý đánh giá, thẩm định hồ sơ thi đua khen thưởng
   • Quản lý quyết định khen thưởng Cá nhân, tập thể.
   • Qản lý lưu trữ tệp tài liệu, báo cáo
   • Quản lý thông tin hồ sơ cá nhân tham gia thi đua khen thưởng
   • Quản lý khen thưởng, kỷ luật, thành tích đạt được
   • Quản lý sáng kiến, kinh nghiệm
   • Quản lý đăng ký tham gia phong trào thi đua khen thưởng
   • Quản lý lập hồ sơ khen thưởng và tự đánh giá
   • Quản lý việc bình xét thi đua khen thưởng tại đơn vị
   • Quản lý điều chuyển cán bộ và tiếp nhận điều chuyển cán bộ
   • Báo cáo danh sách (DS) đề nghị Chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc
   • DS đề nghị chủ tịch UBND Tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”
   • DS đề nghị Chủ tịch trao tặng danh hiệu “Cờ thi đua của UBND Tỉnh”
   • DS đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”
   • DS đề nghị chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen cho “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
   • DS đề nghị chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen cho “Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
   • DS đề nghị Thủ tướng CP tặng bằng khen cho “Tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”
   • DS đề nghị xét thi đua khen thưởng năm học (cá nhân)
   • DS đề nghị xét thi đua khen thưởng năm học (Tập thể)
   • Danh sách cá nhân/tập thể đạt/không đạt danh hiệu
   • Danh sách cá nhân/tập thể đạt/không đạt hình thức khen thưởng
   • Danh sách đề nghị cá nhân/tập thể đạt hình thức khen thưởng
   • Danh sách cá nhân/tập thể đề nghị đạt danh hiệu (Dành cho trường)
   • Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thi đua khen thưởng
   • Tổng hợp các hình thức khen thưởng hàng năm
   • Danh sách đại biểu tham dự
   • Phân bộ số lượng đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
   • Báo cáo tổng hợp tình hình Đăng ký thi đua khen thưởng
   • Báo cáo chi tiết Cá nhân, tổ chức đạt danh hiệu thi đua
   • Báo cáo tổng hợp tình hình đăng ký tham gia thi đua
   • Báo cáo chi tiết kinh phí sử dụng cho thi đua khen thưởng

  ỨNG DỤNG 

  • Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp đơn vị tự động hóa quy trình đánh giá, xếp loại, xét duyệt thi đua khen thưởng, giảm thiểu được thời gian công sức và sai số. Áp dụng được hầu hết các cơ quan, tổ chức nhà nước.
  • Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng giúp các đơn vị sử dụng phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, các khâu trong quá trình vận hành được thực hiện theo một quy trình nhất định, không để xảy ra nhầm lẫn, sai sót; Truy cập ở mọi nơi, từ mọi thiết bị, đáp ứng nhu cầu quản lý và giải quyết công việc một cách nhanh nhất.

   CÔNG NGHỆ 

           Phần mềm  với sự kết hợp của nhiều công nghệ lập trình khác nhau dựa trên nền tảng lập trình tiên tiến của Microsoft là .NET Framework. Đồng thời hỗ trợ kết nối tốt với hệ thống các thiết bị ngoại vi như máy in, máy fax, máy chấm công…. Báo cáo thống kê cấp đơn vị chủ quản giúp cho lãnh đạo có thể khai thác thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Phần mềm sử dụng giao diện thân thiện, có thể chạy trên máy tính PC, máy tính bảng, điện thoại smart phone.

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040