Phần mềm quản lý đăng ký cấp phép kinh doanh

Đối tượng khách hàng - Phòng tài chính kế hoạch các quận/huyện/thị xã thuộc các tỉnh thành trên cả nước - Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh(thuộc Sở KH&ĐT), thành phố (phục vụ cho công tác tổng hợp và nhận báo cáo qua mạng từ các đơn vị)
Call for pricing
 • subtitles Full description

  Phần mềm quản lý Đăng ký Cấp phép hộ kinh doanh/HTX

   Tên phần mềm: Phần mềm Quản lý cấp phép Hộ kinh doanh, Hợp tác xã

  -          Cấp giấy chứng nhận, quản lý đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, hợp tác xã tại phòng TCKH các huyện/thị/thành phố

  1. Mục tiêu

  -        Hỗ trợ việc tin học hóa quy trình đăng ký kinh doanh cá thể tại cấp huyện của Việt Nam.Tin học hóa toàn bộ quy trình cấp giấy chứng nhận và quản lý hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

  -        Hình thành một kênh đối thoại qua mạng, một hệ thống thông tin giao tiếp điện tử giữa Phòng Tài chính Kế hoạch với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các phòng ban, cơ quan khác của huyện với các hộ kinh doanh, hợp tác xã.

  -        Phần mềm giúp giảm thời gian đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã tại các Phòng Tài chính Kế hoạch của các huyện/thị khi hệ thống được đưa vào sử dụng so với trước đó.

  -        Hình thành một cơ sở dữ liệu dùng chung về hộ kinh doanh và hợp tác xã. Cá nhân, tổ chức có thể tra cứu thông tin về hộ kinh doanh, hợp tác xã trên Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư. 

  3.Chỉnh sửa theo thông tư nghị định mới nhất

  -        Nghị định 78/2015/N Đ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp

  -        Thông tư 20/2015/TT-BKH DDT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  -        Thông tư 03/2014/TT-BKH DDT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã

  -     Thông tư 02/2019/TTBKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 20/2015

  4. Các phân hệ tác nghiệp quản lý

  - Thực hiện các giao dịch về cấp mới, cấp thay đổi, cấp lại giấy phép hộ kinh doanh cá thể:

  -        Cấp mới đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, hợp tác xã

  -        Cấp thay đổi, cấp lại giấy phép hộ kinh doanh, hợp tác xã

  -        Tạm ngừng, giải thể, thu hồi giấy phép kinh doanh

  -        Cấp mới, điều chỉnh, cấp lại giấy phép đăng ký chi nhánh của HTX

  -        Cấp mới, điều chỉnh, cấp lại giấy phép đăng ký văn phòng đại diện của HTX

  -        Cấp mới, điều chỉnh, cấp lại giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh của HTX

  5. Báo cáo thống kê tổng hợp số liệu

  -        Báo cáo danh sách hộ kinh doanh/HTX cấp mới theo tuần, tháng, quý, năm, theo thời gian tự chọn

  -        Danh sách hộ kinh doanh/HTX điều chỉnh giấy phép

  -        Danh sách hộ kinh doanh/HTX cấp lại giấy phép

  -        Danh sách hộ kinh doanh/HTX tạm ngừng

  -        Danh sách hộ kinh doanh/HTX giải thể

  -        Báo cáo theo địa danh

  -        Báo cáo tổng hợp gửi Sở KHĐT

  -        Danh sách chi nhánh của HTX cấp mới

  -        Danh sách địa điểm kinh doanh của HTX cấp mới

  -        Danh sách văn phòng đại diện của HTX cấp mới

  -        ….

  6. Tiện ích

  -        Lưu lại lịch sử giao dịch của hồ sơ, người quản lý có thể theo dõi các thông tin của hồ sơ từ khi hồ sơ thành lập mới đến các lần thay đổi,…

  -        In Giấy chứng nhận theo mẫu chuẩn (có tuỳ biến theo format riêng của đơn vị)

  -        Thống kê báo cáo số liệu theo yêu cầu gửi các cơ quan ban ngành.

  -        Kết xuất báo cáo, giấy chứng nhận ra word, pdf, excel

  -        Tích hợp hồ sơ lên cổng thông tin điện tử

  7. Phần mềm sẽ phân loại hồ sơ theo các tiêu chí khác nhau, phản ánh tình trạng hoạt động của các hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn như;

  -        Hồ sơ tiếp nhận và đang xử lý

  -        Hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận và đang hoạt động

  -        Hồ sơ tạm ngừng hoạt động

  -        Hồ sơ bị thu hồi giấy phép

  -        Hồ sơ đã giải thể

  -        Hồ sơ tích hợp với Cổng thông tin chung của tỉnh.


      "Chuyển đổi dữ liệu cũ từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau mà hiện nay phổ biến đối với các đơn vị như file Microsoft Word, Excel....vào hệ thống"

   

  7. Đối tượng khách hàng

  -        Phòng tài chính kế hoạch các quận/huyện/thị xã thuộc các tỉnh thành trên cả nước

  -        Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh(thuộc Sở KH&ĐT), thành phố (phục vụ cho công tác tổng hợp và nhận báo cáo qua mạng từ các đơn vị)

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040