Phần mềm “Ngân hàng câu hỏi đề thi”

Phần mềm “Ngân hàng câu hỏi đề thi” Trường học các cấp học là công cụ hỗ trợ cho giáo viên ....
Call for pricing
 • subtitles Full description
  1.  GIỚI THIỆU

  Tin học hoá trong giáo dục đã và đang là mục tiêu lớn của ngành giáo dục hiện nay. Cùng với việc thay đổi, cải tiến phương pháp dạy và học truyền thống thì việc triển khai tin học hoá trong thi cử,kiểm tra cũng hết sức được quan tâm, chú ý nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng các kỳ thi, đảm bảo độ chính xác, khách quan trong công tác quản lý và tổ chức thi.

  Nhận thức được nhu cầu và tính cấp thiết của vấn đề này và qua khảo sát hệ thống ngân hàng đề thi thực tế tại một số địa phương thí điểm chúng tôi nhận thấy việc triển khai xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra đề thi trắc nghiệm ngẫu nhiên, khách quan, đảm bảo theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo là rất cần thiết.

  Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên (hoặc bộ phận quản lý đề thi) trong việc quản lý, ra đề thi,kiểm tra trên giấy một cách hiệu quả, đảm bảo tính khách quan, đồng đều, chính xác và bảo mật cũng như hoàn toàn thân thiện với người sử dụng.Phần mềm đáp ứng được các yêu cầu sau:

  1.        Góp phần đổi mới phương pháp dạy học, lấy người học làm trung tâm, phát huy cao độ tính tự giác, tích cực, độc lập sáng tạo, của người dạy và người học. Như vậy, đối với giáo viên, dùng ngân hàng câu hỏi và bài tập môn học để thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực trong quá trình dạy thu thập thông tin, dạy năng lực xử lý thông tin và dạy năng lực giải quyết vấn đề ở mức cao cho học sinh trong quá trình đào tạo.
  2.        Tránh tình trạng dạy học tuỳ tiện, cực đoan lệch lạc, bớt xén nội dung chương trình; học tủ, học lệch, đảm bảo dạy và học có trọng tâm và bao quát được toàn bộ nội dung chính của môn học.
  3.        Ngân hàng câu hỏi và bài tập môn học, đối với người học, được dùng để giúp người học xác định kiến thức chuẩn của môn học cần phải nắm, giúp người học tự học, tự tìm tòi lời giải và tự kiểm tra nhận thức của mình, mở rộng kiến thức qua các tài liệu tham khảo khác nhau mà không nhất thiết phải là những tài liệu do giáo viên giới thiệu. Đồng thời giúp người học có thể tự tổ chức học nhóm, học tổ, phụ đạo lẫn nhau, trao đổi thảo luận các quan điểm, nhận thức và cách giải quyết vấn đề với nhau trên cơ sở các câu hỏi đặt ra có trong ngân hàng câu hỏi và bài tập môn học.
  4.        Chủ động trong việc xác định đề kiểm tra, thi tốt nghiệp, học kỳ, giữa kỳ…bảo đảm đề thi đánh giá kết quả học tập môn học của học sinh một cách Bộ môn học, khách quan, chính xác, công bằng và thực chất; giảm bớt các sai sót trong quá trình ra đề.
  5.        Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên cả về khối lượng lẫn chất lượng giảng dạy môn học.

  Giảm 100% thời gian soạn đề kiểm tra, đề thi cho Giáo viên.

   

 • label Product tags

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040