Phần mềm Lương và biên chế

Tính lương biên chế, ngạch bậc, hợp đồng 68… Hỗ trợ đơn vị tự động tạo bảng lương và tổng hợp báo cáo tiền lương.
Call for pricing
 • subtitles Full description

  Phần mềm Lương biên chế được xây dựng dựa trên

  • Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.
  • Nghị định 121/2003/ NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.
  • Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
  • Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
  • Nghị định 76/2017/NĐ-CP 30/06/2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
  • Thông tư 67/2017/TT-BTC ngày 30/06/2017 hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo nghị định số 76/2017/ NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của chính phủ.
  • Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về lương biên chế

  Hiệu qủa đạt được khi sử dụng phần mềm

  • Tổng hợp nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 67/2017/TT-BTC cảu Bộ tài chính.
  • Thống nhất quy trình quản lý cán bộ, tạo chi trả lương, chi trả lương tại các đơn vị với công tác tổng hợp số liệu trên toàn tỉnh.
  • Tạo một khối cơ sở dữ liệu tập trung về công tác lương trên toàn tỉnh. Giúp cho công tác tổng hợp, báo cáo cũng như lập dự toán nhu cầu lương một cách nhanh chóng và chính xác.

  Lợi ích cụ thể của lương biên chế

  • Các đơn vị sử dụng ngân sách : quản lý được chế độ của cán bộ, quản lý quá trình tăng giảm lương của cán bộ, tạo bảng chi trả tiền lương, xác định nguồn và nhu cầu kinh phí tăng lương sau đó gửi dữ liệu tổng hợp lên đơn vị chủ quản.
  • Các đơn vị tổng hợp: Tổng hợp được nhu cầu dự toán lương, thực chi trả lương của các đơn vị mình quản lý.
  • Tổng hợp được số liệu trên toàn tỉnh.

  Tính năng vượt trội

  Phần mềm chạy trên môi trường internet nên không cần cài đặt, chỉ cần máy tính, các thiết bị thông minh có kết nối internet là có thể đăng nhập được vào phần mềm.

  luong-bien-che

  Có khả năng truy cập mọi lúc mọi nơi.

  Cách thức nhập đơn giản, dễ sử dụng. Các dữ liệu như hệ số lương, phụ cấp hay vùng miền đã được khai báo trong hệ thống, do đó người sử dụng chỉ việc chọn các mức lương, phụ cấp chứ không phải nhập lại.

  Khi nâng cấp, chỉnh sửa không cần đến từng đơn vị sử dụng mà sẽ tự động cập nhật các thay đổi cho toàn hệ thống.

  Cập nhật các thay đổi theo thông tư quyết định về lương mới một cách nhanh chóng và đồng bộ.

  Tính lương biên chế chính xác, bảng lương đa dạng cho nhiều đối tượng hưởng lương.

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040