Phần mềm “Kế toán HCSN”

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp HCSN.Net là thành phần không thể thiếu trong công tác quản lý Tài chính – Kế toán tại các đơn vị HCSN
Call for pricing
 • subtitles Full description

  Giới thiệu chung về phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

  Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp, triển khai phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp  – Phần mềm luôn được cập nhật liên tục theo các quyết định, thông tư mới ban hành hiện nay như: Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ, Thông tư số 61/2014/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc; Quyết định 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT- BTC ngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước cho hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc. Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế. Thông tư 64/2013/TT-BTC Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Thông tư 195/2012/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Thông tư 185/2010/TT-BTC Hướng dẫn, sửa đổi bổ sung chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.

  Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp đáp ứng thông tư mới nhất của Bộ tài chính. Kế toán ngân sách, kế toán kho bạc, kế toán đề tài khoa học…

  ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep

  Cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước

   Thông tư 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

  Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước;
  Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên;
  Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước;
  Quyết định số 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
  Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
  Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 • label Product tags

LIÊN HỆ

Hãy gửi cho chúng tôi mong muốn của quý khách. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa nó

Văn phòng đại diện

20 Đặng Thái Thân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại

+084.02583.550.579

0905150040