GIA CÔNG PHẦN MỀM

Chúng tôi mang lại các dịch vụ với nhiều thuận lợi cho khách hàng. Hơn thế nữa, chúng tôi không đưa ra chi phí thấp cho việc giảm chất lượng và giá trị sản phẩm.
H2SOFT rất linh hoạt đối với các phí tổn khi làm việc với khách hàng.
 
H2SOFT  Solutions và các đối tác chiến lược nước ngoài hợp tác làm việc để mang đến cho các khách hàng nhiều dịch vụ gia công phần mềm chất lượng cao. Một số các dịch vụ điển hình bao gồm:
 
•  Phát triển các ứng dụng thành phần
•  Bảo trì và nâng cấp các ứng dụng
•  Phần mềm ứng dụng trực tuyến 
•  Kiểm tra và bảo đảm chất lượng các ứng dụng
•  Quản lí dự án và các dịch vụ R & D
 
Chúng tôi đẩy mạnh sức cạnh tranh bằng việc hợp nhất kỹ năng kỹ thuật chuyên môn trong nước cùng với sự thành thạo của các đối tác kinh doanh nước ngoài.
 
Một số cách linh hoạt mà chúng tôi làm việc với các đối tác kinh doanh nước ngoài đối với dịch vụ gia công phần mềm như: dịch vụ gia công từng thành phần của sản phẩm (gia công một phần trong toàn bộ hệ thống) hoặc dịch vụ gia công từng thành phần trong qui trình (gia công một phần chức năng của một / nhiều qui trình hay các bộ phận) hoặc các kiểu dịch vụ gia công phần mềm khác.
 
 
Mô hình làm việc của chúng tôi cho phép các nhóm chuyên gia trong và ngoài nước cùng hợp tác làm việc nhằm mang đến cho các khách hàng nước ngoài những dịch vụ gia công phần mềm có chất lượng tốt nhất.
 
•  Quỹ nguồn công nghệ thông tin phong phú có sinh lời
•  Hợp nhất giữa nội bộ và các đối tác kinh doanh ở nước ngòai
•  Dịch vụ chất lượng cao với giá cả rất cạnh tranh 
•  Nổ lực phát triển và quản lý chất lượng tập trung 
•  Thành thạo các công nghệ và có các kỹ năng kỹ thuật chuyên môn